Friskrivningsklausul...

På LibidoPlus.se vi har varit att ge våra kunder med naturliga lösningar sedan 2004. De flesta av de produkter på vår hemsida är naturläkemedel och har därför inte utvärderats av Food and Drug Administration (FDA) eller läkemedel och hälsovårdsprodukter Regulatory Agency (MHRA).

Även om några av våra naturliga lösningar har utsatts för kliniska prövningar, de flesta av dem har ännu inte kliniskt testad. På grund av detta, är uttalanden om våra webbplatser till stor del kommer från våra tillverkare, branscherfarenhet och våra regelbundna och värdefulla kunder.

På grund av de goda relationer som vi har byggt med både de människor som förser oss med våra lösningar och de människor som köper dem vi har kunnat behålla regelbunden och positiv samverkan med våra tillverkare och kunder. Detta ger oss ett bra sätt att säkerställa att vi tillhandahåller en god service för alla våra besökare.

Våra kunder regelbundet vittna om hur väl våra produkter har fungerat för dem, och det faktum att 50% av alla våra order är ordnar är ett bevis på våra naturliga lösningar. Om vi märker att någon av våra naturläkemedel får negativ feedback vi kommer att prata med våra tillverkare om hur vi kan erbjuda bättre lösningar. Om vi inte kan lösa problemet, kommer vi att titta dra denna produkt från vårt sortiment och hitta en mer lämplig lösning på lager.

Den information som vi tillhandahåller på våra webbplatser beskriva vad var och en av våra produkter är utformade för att göra. Men på grund av den typ av naturläkemedel, vi kan inte erbjuda några garantier för att alla våra produkter kommer att fungera för alla våra kunder, som naturliga lösningar inte fungerar för alla på samma sätt. Vi strävar efter att ge våra webbanvändare med så mycket information som möjligt om de produkter som vi lagerför.

Ingredienserna i dessa lösningar kommer inte att orsaka några allvarliga eller skadliga biverkningar om de tas i lämpliga doser. Men vi rekommenderar starkt alla våra kunder att söka råd från din läkare innan du tar någon av våra naturliga lösningar. Detta gäller särskilt om du är under medicinsk övervakning eller lider av några kända allergier.

Innehållet i sidorna på denna webbplats är för din allmänna information och bruk. Det kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för information och produkter hittades eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att sådan information och material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi uttryckligen undanta ansvar för sådana felaktigheter eller fel till den utsträckning som lagen tillåter.

Din användning av information eller material på denna webbplats är helt på egen risk, som vi inte hållas ansvariga. Det skall vara ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.

Det material som finns och på denna webbplats ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Kopiering förbjuden annat än i enlighet med meddelande om upphovsrätt, som utgör en del av dessa villkor.

Alla varumärken återges på denna webbplats som inte ägs av eller licensieras till operatören, är erkända på webbplatsen.

Otillåten användning av denna webbplats kan ge ett yrkande om skadestånd och / eller vara ett brott.

Från tid till annan denna webbplats kan även innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet att lämna ytterligare information. De behöver inte betyda att vi stöder webbplats (er). Vi har inget ansvar för innehållet i den länkade webbplats (er).

Du får inte skapa en länk till denna webbplats från en annan webbplats eller dokument utan vårt skriftliga medgivande.

Secure Shopping
Kontakta oss | Sekretess | Leverans | Returer | Friskrivningsklausul | Köpvillkor
Viapro, Libidoforte, Libidofemme, Viagra kapsel för Kvinnor, LibidoPlus für Männer, Ginseng Complex, Libidus - die sichere naturlig viagra. Copyright © 2013-14 LibidoPlus. Med ensamrätt