TERMS AND CONDITIONS...

Välkommen till avsnittet beskriver våra allmänna villkor.

Att granska de villkor som gäller för den produkt eller tjänst som du har eller är på väg att beställa, se relevant punkt nedan. Dessa villkor gäller för våra produkter och tjänster, och genom att placera en order på en sådan produkt eller tjänst, godkänner du att vara bunden av lämplig uppsättning villkor.

Om du har några frågor om våra villkor kontakta vår kundtjänst representanter via e-post, eller ring oss på 0406 93 11 39 mellan 09:00 till 17:00. Observera att alla samtal till vår kundtjänst representanter kommer att debiteras på lokal kurs (BT-användare, kan andra nätavgifter variera).
Inkommande och utgående samtal kan registreras för kvalitetsövervakning och utbildningssyfte.

Varor och service Villkor

Genom att köpa eller beställa varor och / eller tjänster, godkänner du att vara bunden av de villkor som anges nedan. Innan du gör din beställning, om du har några frågor om dessa villkor tala med någon av våra representanter kundservice genom att ringa oss på 0406 93 11 39 mellan klockan 09:00 till 17:00 måndag till fredag, från 09:00 till 13:00 lördagar. Alternativt kan du kontakta oss via vår webbplats på www.libidoplus.se/Kontakta Oss

" Villkor " betyder dessa villkor;

“ Goods ” : alla varor du köper enligt dessa villkor;

“ Icke-prenumerationstjänster ” : alla andra än Prenumerationstjänster Tjänster;

“ personlig information ” : de uppgifter som tillhandahålls av dig till oss;

"Tjänster " : alla tjänster som du beställer eller på annat sätt köper enligt dessa villkor;

" oss / vår / vi " betyder LibidoPlus.se, en firma INET-Sverige AB, en företag registrerat i BVI;

" Website " betyder någon av de webbplatser som finns på http://www.libidoplus.se eller någon annan webbadress som kan ersätta det; och

" Du / Din " : den person beställning eller på annat sätt köper varor eller tjänster.

1. Rättigheter och skyldigheter:

1.1. Du förbinder dig:

1.1.a. att betala alla utestående belopp till oss i tid;
1.1.b. att de personuppgifter som du angav är sann, korrekt, aktuell och fullständig i alla avseenden; och
1.1.c. att meddela oss omedelbart om eventuella ändringar av personuppgifter antingen via www.libidoplus.se/Kontakta Oss eller genom att ringa oss på 0406 93 11 39; och
1.1.d. inte uppträda som någon annan person eller enhet eller använda ett falskt namn.

1.2. Vi förbehåller oss rätten att ändra priset eller innehållet eller återkalla tillfälligt eller permanent, några eller alla av de varor eller tjänster som är tillgängliga via postorder och / eller vår Webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller lägga till dessa villkor från tid till annan.

1.3. Om du har lagt en order på varor eller tjänster, när en sådan förändring träder i kraft, ska vi inte vara skyldig att ge dig meddelande om en sådan ändring eller tillbakadragande.

1.4. Från tid till annan kan vi också behöva göra förändringar i beskrivningen av en vara eller tjänst:

1.4.a. att det överensstämmer med alla tillämpliga säkerhets- eller andra lagstadgade krav; eller

1.4.b. att göra det spegla förändringar i tillverkarens och / eller leverantör specifikation, men vi kommer att sträva efter att se till att sådana förändringar inte försämra kvaliteten eller utförande av en sådan bra och / eller service. Där du har lagt en order på den drabbade Bra och / eller Service och sådana ändringar är betydande, kommer vi att meddela dig i god tid så att du fortfarande vill ha den med valfri ordning som du har placerat.

1.5. Varor och tjänster:

1.5.1. Du kommer att vara föremål för den politik och de villkor som gäller vid den tidpunkt du beställer eller på annat sätt köper varor eller tjänster, om vi inte är juridiskt skyldiga att göra ändringar i dessa villkor som gäller retroaktivt. Om detta händer, kommer dessa förändringar tillämpas på alla beställningar vi har ännu inte uppfyllt när ändringarna trädde i kraft, även om din beställning gjordes tidigare.

1.5.2. Vi får inte dra tillbaka eller ändra till din betydande nackdel någon av de varor eller tjänster som vi har accepterat en order från dig, annat än om en sådan ändring eller återkallelse krävs som en följd av händelser utanför vår easonable kontroll.

1.6. Vi kommer att göra vårt bästa för att ge de varor och / eller tjänster som du har beställt i ett snabbt och effektivt sätt, men observera att alla beräknade tidsramar för alla leverans av varor och / eller komplettering av tjänster är bara uppskattningar och förseningar kan uppstå som en följd av frågor som ligger utanför vår rimliga kontroll.

1.7. Varor som du har beställt kan vara föremål för importtullar och skatter och lagar i det land där den levereras eller användas. Enligt dessa lagar kan sådana varor inte säljas, leasas eller överföras till begränsade slutanvändare (inklusive medborgare i Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, och / eller Syrien) eller länder eller för begränsade slutanvändningar. Om varorna levereras till dig under förutsättning att sådana Export / importlagar, leverans till dig av Varorna är föremål för att du inte falla i sådana begränsade kategorier. som tas ut när paketet når ditt land. Ytterligare avgifter för tullklarering måste betalas av dig mottagaren Förutom som slutanvändaren beställning från libidonatural.com, betraktas du importören på skiva och måste följa alla lagar och förordningar i det land där du tar emot varan.

2. Beställningar:

2.1. De varor och tjänster är endast tillgängliga för personer som vi, i vår absoluta diskretion, anser stödberättigande. Urvalskriterierna inkluderar, utan begränsning, de vars program är acceptabelt för oss. Tjänster som kommer med begränsade kontrakt minimi är endast tillgängliga för personer som är 18 år eller äldre och genom att beställa eller på annat sätt att köpa sådana tjänster, bekräftar du att du är 18 år eller äldre.

2.2. När så begärs av oss, måste du ange ditt namn, telefonnummer, adress, betalningsinformation och annan efterfrågad information.

2.3. Varje beställning av dig kommer att behandlas som ett erbjudande att köpa varor och / eller tjänster som din uppdraget omfattar. Kontraktet kommer endast att fullföljas när vi skickar varorna / påbörja tillhandahållandet av tjänster (i förekommande fall) eller när vi tar någon på grund av betalning från dig (som innefattar debitering betalningsmetod), beroende på vilket som tidigare.

2.4. Du är medveten om att någon automatisk bekräftelse ges när du placerar anorder inte skall uppgå till vårt godkännande av ditt erbjudande att köpa.

2.5. Vi kan, efter eget gottfinn, begränsa, begränsa eller avvisa vilken ordning du placerar när som helst före avtalet har fullgjorts. Om detta händer, kommer vi att försöka kontakta dig med hjälp av dina personuppgifter. Vi förbehåller oss också rätten att begränsa eller förbjuda försäljning till återförsäljare eller till enheter som vi tror, i vårt eget gottfinnande, utnyttjar de varor eller tjänster för vinst.

3. Pris och betalning:

3.1. Priset på de varor eller tjänster (i förekommande fall) ska vara vår offererat pris eller, om inget pris har citerats (eller en offererat pris inte längre är giltig), vars pris vi informera dig innan han accepterar din beställning. Alla priser är inklusive moms i löpande priser om inte annat anges.

3.2. Du ska ge betalning innan vi ger dig med de varor eller tjänster (i förekommande fall), om inte annat överenskommits med oss skriftligen.

3.3. Om du misslyckas med att göra några utbetalningar på förfallodagen då, utan att det påverkar någon annan rättighet eller gottgörelse vi kan ha, kommer vi att kunna göra en eller flera av följande:

där du har beställt varor eller icke-prenumerationstjänster, avbryta detta avtal mellan dig och oss i samband med sådana varor och / eller icke Prenumerationstjänster; och / eller

3.4. Du bekräftar att när du betalar med check, postanvisning , Betalkort (betal / kreditkort) eller banköverföring, är ditt betalningsmetod som används.

3.5. Alla metoder andra än kontantbetalnings är föremål för validering kontroller och godkännande och vi kan inte hållas ansvariga för förseningar eller utebliven leverans som orsakas av något fel i dessa kontroller eller tillstånd.

3.6. När alla varor du har beställt eller på annat sätt köpt har samlats in av dig, eller på annat sätt fått av dig, all risk för skada på eller förlust av, skall varorna övergå till dig.

3.7. Oavsett leverans och riskens övergång i varorna, eller någon annan bestämmelse i dessa villkor, skall äganderätten till varorna inte övergår till dig tills vi har erhålls kontant eller rensas fonder full betalning för priset på dessa varor.

3.8. Så länge som ägandet av varorna övergår till dig, ska du hålla den på vår räkning och hålla den säker och identifierades som vår egendom.

3.9. Så länge som ägandet av varorna övergår till dig, ska vi ha rätt att be er att returnera varorna till oss.

4. Rätt till Avbokning:

4.1. Varor och / eller tjänster som beställts på distans

4.1.a. Konsumenter beställer varor eller tjänster på distans (t.ex. via telefon eller online) har vissa ångerrätt enligt konsumentskydd (distansförsäljning) Regulations 2000.

4.1.b. Du kan annullera alla beställningar för tjänster när som helst inom 14 arbetsdagar från dagen efter mottar din beställning utan ansvar gentemot oss, men kan du inte avbryta när vi har börjat tillhandahålla någon del av sådana tjänster till dig med ditt avtal.

4.1.c. En arbetsdag är alla dagar utom lördagar, söndagar och helgdagar.

4.1.d. Du kan avboka din beställning genom att ringa oss på 0406 93 11 39, online på www.libidoplus.se/Kontakta Oss eller genom att skriva till oss på INET-MEDIA, UK Postadress: Headlands Business Centre, 10 Headlands, Kettering, Northants - NN15 7HP, United Kingdom. Varje meddelande annullering måste tas emot av oss innan slutet av 14 arbetsdagar period som avses ovan.

4.1.e. Där du avbryta en order för varor, måste den returneras till oss inom en rimlig tid, komplett (tillsammans med eventuella tillbehör, leder eller andra föremål försett med varorna) och oskadade, med inköpsbevis. Om du inte skickar tillbaka varorna på detta sätt kan vi debitera dig de kostnader vi drabbas i återvinna Varor från dig (som kan vara betydande) eller fristående försäljningsvärdet av saknade eller skadade objekt.

4.1.f. Om insamling av varorna har arrangerats, måste du returnera varorna med på din bekostnad. Se online på www.libidoplus.se/returer för fullständig information om vår returpolicy. Det är ditt ansvar att se till att varorna tas emot av oss och vi rekommenderar att du använder inspelad leverans i förekommande fall när det gäller vilken typ av varor som du återvänder.

4.1.g. Där vi har kommit överens om att samla in varor från dig, måste du se till att du gör varor tillgängliga för insamling vid tidpunkten ordnas.

4.1.h. Du skall vara skyldig att vidta rimliga hand om varorna tills emot eller samlas in av oss (i förekommande fall) och det är ditt ansvar att se till att varorna inte är skadade medan i transit användning av transporter ordnas av dig.

4.1.i. Om du avboka din avtalet i enlighet med bestämmelserna i denna punkt 4.1, omfattas av bestämmelserna i avsnitt 4.1.e vi att återbetala de belopp som betalats av dig i samband med din beställning (minus våra kostnader om vi måste återkräva Varor från dig enligt punkt 4.1.e) inom 30 dagar.

5. Returer och Byten::

I vissa situationer kan vi vara beredda att ge dig en återbetalning eller utbyte när det gäller av varor som du inte är nöjd. För mer information om vår returpolicy besök www.libidoplus.se/returer , kontakta vår kundtjänst på 0406 93 11 39.

6. Dina personuppgifter:

6.1. Vi måste samla in viss personlig information för att förse dig med de varor och / eller tjänster. Denna personuppgifter kommer att ingå i ett register över dina kontakter med oss.

6.2. När du kontaktar oss, kan vi be om viss personlig information för att kunna kontrollera din identitet och vi kan göra en anteckning om detta. Vi kommer att hålla personlig information som ges till oss av dig eller andra under din relation med oss. Detta omfattar:

  • Namn och adress
  • Kontaktuppgifter inklusive e-postadress / telefon
  • Demografisk information såsom postnummer, land
  • Uppgifter om kredit- eller betalkort för betalning av våra produkter och tjänster.

Vad vi gör med den information vi samlar in:

Vi behöver denna information för att förstå dina behov och ge dig en bättre service, och framför allt av följande skäl:

  • Egen kundhanteringssystem (CMS).
  • Vi kan använda informationen för att förbättra våra produkter och tjänster.
  • Vi kan periodvis skicka reklam e-post eller broschyrer om nya produkter, specialerbjudanden eller annan information som vi tror att du kan finna intressant med e-postadressen och post postadress som du har uppgett.
  • Från tid till annan, kan vi också använda dina uppgifter för att kontakta dig för marknadsundersökningar. Vi kan kontakta dig via e-post, telefon, fax eller e-post.
  • Vi kan använda informationen för att anpassa webbplatsen efter dina intressen.
Secure Shopping
Kontakta oss | Sekretess | Leverans | Returer | Friskrivningsklausul | Köpvillkor
Viapro, Libidoforte, Libidofemme, Viagra kapsel för Kvinnor, LibidoPlus für Männer, Ginseng Complex, Libidus - die sichere naturlig viagra. Copyright © 2013-14 LibidoPlus. Med ensamrätt